1 Algemene Voorwaarden

1.1 Goed dat u deze pagina leest! Bestellen via het internet is niet niks en kan een hoop vragen oproepen. Is dit bedrijf wel echt? Krijg ik straks wel mijn bestelling thuis? Wat spoken ze met mijn persoonsgegevens uit? Voor deze en andere vragen hebben we zwart op wit gezet wat u van ons kan verwachten.

1.2 Allereerst zijn daarom al onze webshopgegevens te vinden op onze website. Vervolgens zijn we ingeschreven bij de kamer van koophandel, zo weet u ook dat we een écht bedrijf zijn. Daarnaast zijn we ingeschreven bij webwinkelkeur, zij streven ernaar om u veilig online te laten winkelen en controleren daarom ieder jaar onze website en voorwaarden.

1.3 Letterlijk alles vastleggen in voorwaarden gaat ons niet lukken, daarom doen wij dat niet. Wat we wel willen beloven is dat u van ons mag verwachten dat voor elk probleem samen met u naar een oplossing wordt gezocht.

1.4 Wanneer u een bestelling plaatst, dan gelden onderstaande voorwaarden ook voor u.

2 Prijzen, verzending en retourneren

2.1 Alle prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief de verzendkosten. Een schatting van de verzendkosten kunt u vinden in het winkelmandje. Bestellingen vanaf 75,- euro verzenden wij gratis, ook naar het buitenland.
2.2 Uw bestelling wordt binnen één werkdag verzonden, of wordt door uzelf opgehaald. In dat laatste geval horen we graag van te voren wanneer u deze komt ophalen. Natuurlijk kan u ook een afspraak maken om in Bodegraven onze tuinbeelden te bewonderen.

2.3 Bent u niet tevreden over uw aankoop? Of is uw beeld beschadigd aangekomen? Als er een probleem is, horen we dat graag binnen 30 dagen van u. Dan zorgen we samen met u voor een goede oplossing. Als u besluit het beeld te willen retourneren dan heeft u 15 dagen om het beeld terug te sturen. U krijgt hiervoor van ons een gratis retourlabel. Nadat wij uw retourzending hebben ontvangen, krijgt u binnen 7 dagen uw geld terug.

3 Privacy

3.1 Wij geven veel om uw privacy. Alle persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt om uw bestelling zo snel te laten verlopen. Wanneer wij uw gegevens voor een ander doel gebruiken, zoals een review, zal er áltijd toestemming worden gevraagd. Uw persoonlijke gegevens worden dus nooit verkocht of weggegeven aan derden. Het hoofdstuk over gegevensverwerking gaat daar nog iets dieper op in.

3.2 We kunnen niet alles alleen en geven (na een bestelling) daarom meerdere partijen toegang gegeven tot uw gegevens, hieronder hebben we die partijen op een rijtje gezet, zodat u precies weet wat er met uw gegevens gebeurd.

3.2.1 Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Wepsaid. Zij hebben toegang tot uw persoonsgegevens om ons technische ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Daarnaast zijn ze verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

3.2.2 Onze email loopt via MijnDomein, zij verwerken persoonsgevens namens ons en gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen zij metagegevens verzamelen over het gebruik van die diensten, maar dit zijn geen persoonsgegevens. Uiteraard zijn ook zij verplicht om technische maatregelen te nemen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens te voorkomen.

3.2.3 Voor het afhandelen van betaling maken wij gebruik van MultiSafepay. Zij verwerken uw naam, adres, woonplaats en betalingsgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

3.2.4 Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

3.2.5 Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

4 Doel van gegevensverwerking

4.1 In het algemeen: Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onze eigen dienstverlening. Dat is een ingewikkelde manier om te zetten dat als u iets besteld, wij de gegevens alleen maar gebruiken om uw bestelling bij u in huis te krijgen. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve om aan administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal zijn wettelijk verplicht deze gegevens geheim te houden.
4.2 Automatisch verzamelde gegevens: Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden gebruikt om onze website beter te maken en u beter te helpen. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
4.3 Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek: Dit hopen we natuurlijk niet, maar de overheid kan ons verplichten om informatie te delen vanwege fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In die gevallen zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons geeft daartegen verzetten.
4.4 Bewaartermijnen: Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bent, maar zullen deze vernietigen wanneer u dat wilt. Voor onze administratie moeten we wel de facturen met uw (persoons)gegevens bewaren. Op het moment dat u zo'n verzoek indiend, verwijderen we wel uw klantgegevens in het systeem.

5 Uw rechten

5.1 Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
5.2 Inzagerecht: U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
5.3 Rectificatierecht: U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
5.4 Recht op beperking van de verwerking: U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
5.5 Recht op overdraagbaarheid: U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
5.6 Recht van bezwaar en overige rechten: U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Mooievogels. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

6 Bij klachten

6.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

6.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

6.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

6.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

6.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

6.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

7. Foutje gevonden?

Heeft u een foutje gevonden op onze website? Laat het ons weten! Dan zorgen wij dat deze zo snel mogelijk wordt hersteld. Wij waarderen het ook als u het laat weten, wanneer u door een technische storing niet kunt betalen. Via de e-mail of telefonisch kunnen we dan voor een passende oplossing zorgen.